↑ Terug naar Zakelijke Oplossingen

Outplacement

Outplacement: begeleiding van werk naar werk.

Vraag: Door reorganisatie of anderszins is er voor een medewerker geen plaats meer binnen de organisatie en u biedt uw medewerker de mogelijkheid zich onder begeleiding te oriënteren op ander werk. Ook om te voorkomen dat de betreffende medewerker in een neerwaartse spiraal terecht komt waardoor mogelijkheden op de arbeidsmarkt kleiner worden.

Resultaat: Wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Doelgroep: Medewerkers met wie de werkrelatie mogelijkerwijs beëindigd wordt.

Investering in tijd: Afhankelijk van de vraag een aantal gesprekken van 1,5 uur. Daarnaast dient tussen de geplande sessies tijd vrijgemaakt te worden voor het maken van opdrachten.

Doorlooptijd: 6 tot 12 maanden. Afhankelijk van de individuele situatie en inzet van de medewerker.

Werkwijze: Tijdens een gratis en vrijblijvend gesprek tussen opdrachtgever, werknemer en coach worden de vraag en het gewenste resultaat geformuleerd en besproken welke aanpak het beste aansluit.
Na wederzijds akkoord en na ondertekening van het voorstel wordt gestart met de begeleiding.
Tijdens de begeleiding worden uiteenlopende werkvormen gericht op verwerking, omgaan met veranderingen, persoonlijke ontwikkeling en oriëntatie op de arbeidsmarkt, ingezet.
Thuis-opdrachten vragen ook in de periode tussen de afspraken om investering in tijd.
Tijdens het outplacement traject vindt (schriftelijke) evaluatie plaats, waarna bijstelling van doel of werkwijze mogelijk is.

Inhoud: In de eerste fase van het outplacement traject wordt tijd besteed aan verwerking van het vertrek uit de huidige functie en/of organisatie, het omgaan met veranderingen en het is een ontdekkingstocht naar persoonlijke kwaliteiten, wensen en mogelijkheden ten aanzien van ander werk. Deze fase wordt afgesloten met een concreet, door de kandidaat opgesteld actieplan, in overeenstemming met gestelde doelen.

De tweede fase van het outplacement traject is gericht op een concrete oriëntatie op de arbeidsmarkt en baanverwerving.

Kosten: Na het kennismakingsgesprek wordt een passend voorstel toegestuurd.

Interesse: Vraag naar de mogelijkheden via de contactpagina, mail naar coaching@josewielaard.nl of bel direct 06 42 46 57 45.