↑ Terug naar Zakelijke Oplossingen

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding voor medewerkers ter vergroting van de persoonlijke effectiviteit en voor meer resultaat.

Vraag: ‘Wat wil en kan mijn medewerker en wat zijn de mogelijkheden?’

Resultaat: Door loopbaanbegeleiding krijgt uw medewerker inzicht in zijn kwaliteiten en mogelijkheden, weet hij hoe hij deze optimaal kan inzetten in zijn werk of in welke richting hij nieuw werk wil vinden.

Doelgroep: Werknemers met een werk gerelateerde vraag.

Investering in tijd: Op basis van de vraag wordt het aantal gesprekken vastgesteld. Gemiddeld 6 tot 8 face to face gesprekken van 1,5 uur, eens in de 2 á 3 weken. Tevens is een combinatie met online coaching mogelijk.

Doorlooptijd: 3 tot 6 maanden. Indien gebruik wordt gemaakt van een combinatie met online coaching dan wordt de doorlooptijd verkort.

Werkwijze: Tijdens een gratis en vrijblijvend driegesprek (opdrachtgever, werknemer en coach) worden de vraag en het gewenste resultaat geformuleerd en bespreken we welke aanpak het beste aansluit.
Na wederzijds akkoord en na ondertekening van het voorstel wordt gestart met de loopbaanbegeleiding.
Tijdens de begeleiding worden uiteenlopende werkvormen ingezet. Uitgegaan wordt van de van nature aanwezige innerlijke kracht van mensen om een eigen koers te kiezen en deze te realiseren (zelfsturing). Sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities worden onderzocht. Coaching is nodig op het moment dat door bepaalde omstandigheden zelfsturing tekort schiet.
Thuis-opdrachten vragen ook in de periode tussen de afspraken om investering in tijd en aandacht. Tijdens het traject vindt (schriftelijke) evaluatie plaats, waarna bijstelling van doel of werkwijze mogelijk is.

Inhoud: Vanuit het heden en verleden wordt gekeken naar mogelijkheden in de toekomst.
Wat is geleerd van ervaringen, zowel zakelijk als privé, en hoe kunnen deze optimaal ingezet worden in het huidige of ander werk.

Wat zijn kwaliteiten van uw werknemer en wat heeft hij nodig om het werk nog beter te doen. Het combineren van drijfveren, wensen en mogelijkheden geeft inzicht in het functioneren, een doorkijk naar de toekomst in werk.

In de laatste fase van de begeleiding maken we een planning van activiteiten voor de korte- en middellange termijn, zodat uw medewerker ook in de (nabije) toekomst zelfstandig zijn ontwikkeling kan vormgeven.

Kosten: Na het kennismakingsgesprek wordt een passend voorstel toegestuurd.

Interesse: Vraag naar de mogelijkheden via de contactpagina, mail naar coaching@josewielaard.nl of bel direct 06 42 46 57 45.