↑ Terug naar Welkom

Missie en Visie

Missie
De missie van José Wielaard Loopbaancoaching & Training is om klanten zo efficiënt en doelgericht mogelijk te ondersteunen in het zoeken naar een passende opleiding of baan.
Efficiënt, als het gaat om investering in tijd en geld en doelgericht ten aanzien van het gewenste doel.

Visie
Werk is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het leven. Daarom is het prettig om werk te doen dat bij u past, om te weten wat u het beste kan en ruimte te (durven) geven aan uw talenten. Dat is niet altijd even makkelijk, hulp in de vorm van coaching is daarbij handig. Uitgegaan wordt van de van nature aanwezige innerlijke kracht van mensen om een eigen koers te kiezen en deze te realiseren (zelfsturing). De sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities worden onderzocht. Coaching is nodig op het moment dat door bepaalde omstandigheden zelfsturing tekort schiet.

Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers in organisaties is van groot belang voor het succes van een organisatie. Door kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten, ontstaat meer plezier in werk, is sprake van betere resultaten en minder verzuim. Door de ontwikkeling van (latent) talent en het loslaten van belemmerende gedachten worden mogelijkheden zichtbaar. De wensen van een medewerker en reële mogelijkheden in het vinden van werk zijn leidend in coaching door José Wielaard Loopbaancoaching & Training.

Het vinden van een passende opleiding valt niet altijd mee. Het aanbod is enorm. Naast het uitzicht op een baan na afronding van de gekozen opleiding is het ook belangrijk om gemotiveerd een studie te starten en te volgen. Als jongere is het zicht op eigen kwaliteiten en mogelijkheden niet altijd helder en is het prettig als daarbij een helpende hand geboden wordt.