Toelichting Insights Discovery

Discovery Personal Profile

José Wielaard Loopbaancoaching & Training is gecertificeerd om te werken met het Insights Discovery systeem.

Insights Discovery brengt op een snelle en betrouwbare wijze psychologische voorkeuren in kaart. Het systeem, is gebaseerd op het werk van Carl Jung en gebruikt kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

Het model herkent vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

De 4 kleuren van de persoonlijkheid               De 4 kleuren van de persoonlijkheid
op een goede dag                                               op een slechte dag

Op een goede dag

Op een slechte dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Insights Discovery Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een kleurentaal die gemakkelijk te onthouden is. Dit profiel is toepasbaar op alle niveaus van uw organisatie.

De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery Profiel opgesteld. Ieder profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende punten aan de orde komen: persoonlijke stijl en aanpak, belangrijkste sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, mogelijke blinde vlekken, tegengestelde type en suggesties voor ontwikkeling.

Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Ook geeft het inzicht in de mate waarin u investeert in zowel uw kwaliteiten als uw minder ontwikkelde kanten, in waar uw grootste uitdagingen liggen, of waar u misschien uitdaging mist.

Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

Behalve voor Insights Discovery is José Wielaard Loopbaancoaching & Training ook gecertificeerd om te werken met de Talenten Motivatie analyse (TMA). De TMA is met name geschikt voor het onderzoeken van de mate van ontwikkelbaarheid van talenten tot competenties en is bij uitstek geschikt voor toepassing als ‘Quick start’ bij loopbaan- en studiekeuzebegeleiding.

Insights Discovery is met name geschikt voor het gebruik in groepen, teams, en kan afhankelijk van de vraag ook ingezet worden tijdens individuele trajecten.

Interesse: Vraag naar de mogelijkheden via de contactpagina, mail naar coaching@josewielaard.nl of bel direct 06 42 46 57 45.