↑ Terug naar Online Coaching

Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuzebegeleiding, een investering in uw toekomst.

Vraag: ‘Ik wil gaan studeren aan een universiteit of hogeschool maar wat?’ Of, ‘Ik ben gestopt met mijn studie en wil opnieuw een keuze maken. Welke studie past het beste bij mij en wat zijn mijn mogelijkheden?’

Resultaat: (Her)oriëntatie ten aanzien van een gemaakte studiekeuze. Een gemotiveerde studiekeuze welke leidt tot het met succes en plezier doorlopen van de gekozen studierichting wat tevens een kostenbesparend effect op de lange termijn kan hebben.

Doelgroep: Scholieren in havo 5 en vwo 6. Hbo en wo studenten die twijfels hebben ten aanzien van een eerder gemaakte studiekeuze of gestopt zijn met hun studie. Mbo studenten die een hbo opleiding willen gaan volgen.

Investering in tijd: Gemiddeld 10 tot 14 uur te besteden aan opdrachten en contact met je coach via email. Daarnaast de tijd die nodig is voor het bezoeken van open dagen ed.

Werkwijze:  Vanaf het eerste contact verloopt het traject per email. Uiteraard mag je ook altijd even bellen.

Indien wenselijk kan er eerst nog een face to face kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zijn je ouders van harte welkom.

In de eerste twee weken van de begeleiding heb je dagelijks email contact met je coach. De daaropvolgende twee weken is het contact wat minder frequent. In gezamenlijk overleg wordt tenslotte een laatste contact moment gepland, een dag waarop ten aanzien van de studiekeuze, de puntjes op de i worden gezet.

Je coach zal dagelijks tussen 09.00 uur en 17.00 uur je mail beantwoorden, verdiepende vragen stellen en opdrachten geven. Stuur je vraag naar coaching@josewielaard.nl. Na een korte afstemming kan het traject direct starten.

Inhoud:
Week 1 en 2
Op werkdagen, dagelijks email contact
inventarisatie van vaardigheden en kwaliteiten, interesses en persoonlijke eigenschappen
een voorlopige bepaling van studieniveau en studierichting

Week 3 en 4
Op werkdagen, drie keer per week email contact
verfijning van de voorlopige keuze
opstellen plan van aanpak

Na bezoek aan open dagen ed. vind het afsluitende email contact plaats

Interesse: Vraag naar de mogelijkheden via de contactpagina, mail naar coaching@josewielaard.nl of bel direct 06 42 46 57 45.