Lef, 10 tips

Angst en onzekerheid leiden vaak tot uitstelgedrag, Dit komt jouw loopbaanontwikkeling niet ten goede.
1.Maak daarom een plan aan de hand van onderstaande stappen. Schroom niet om hierbij de hulp van familie, vrienden of een professional te vragen.
2. Bepaal je doel en maak dit concreet. Formuleer een doel en bepaal wanneer je dit doel behaald wil hebben. Bijvoorbeeld: ‘de komende drie weken wil ik per week twee netwerkgesprekken afspreken’.
3. Neem vooral kleine stappen zowel bij het bepalen van je doel als bij de uitvoering. Begin bijvoorbeeld te netwerken met mensen die je al kent.
4. Vraag feedback op je plan. Heeft jouw gesprekspartner nog tips?
5. Pas eventueel je plan aan. Realiseer je dat een plan ook tijdens de uitvoering aanpassing nodig kan hebben.
6. Het is uiteindelijk een kwestie van doen. Je plan is nu gereed voor uitvoering, kom in actie.
7. Jouw kans op succes is groter als je een ‘lerende houding’ aanneemt. Fouten maken mag. Het aanleren van nieuw gedrag gaat vaak niet in een keer perfect.
8. Zorg voor een vangnet als het even tegenzit: mensen die je steunen en vertrouwen in je hebben. Deel je angst en onzekerheden
9.Vraag iemand om twee wekelijks de voortgang van je plan te bespreken.
10. Ga aan de slag. Check regelmatig of je plan tussentijds aanpassing behoeft.