Teamcoaching

Samenwerken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van een team. Door teamcoaching ervaren teams ondersteuning in hun ontwikkelingsproces. Het leren herkennen, waarderen en benutten van elkaars kwaliteiten en verschillen is daarbij van belang. Hierdoor zal de onderlinge samenwerking verbeteren waardoor er met meer plezier en meer resultaatgericht gewerkt wordt.

José Wielaard Loopbaancoaching & Training maakt gebruik van Insights Discovery

Insights Discovery is gebaseerd op het werk van Carl Jung en gebruikt een kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de Insights kleuren: rood, geel, blauw en groen. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Voor wie: De teamleider die zijn team beter wil laten samenwerken.

Resultaat: Verbeterde samenwerking, ook op de lange termijn, waardoor effectiviteit, resultaatgerichtheid en plezier in werk zal vergroten.

Inhoud: Voorafgaand aan het coachingstraject worden doelstellingen en verwachtingen vastgesteld. Vervolgens vult ieder teamlid de online vragenlijst van Insights Discovery in. Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijst vindt een workshop van twee dagdelen plaats. Tijdens de workshop worden de profielen en de voorkeursstijlen van de deelnemers besproken. Het leren herkennen, waarderen en benutten van elkaars verschillen, biedt mogelijkheden voor verbetering van de samenwerking. Tenslotte worden tips en handvatten aangereikt om zelfstandig als team verdere ontwikkeling in eigen hand te nemen.

Investering in tijd: Intakegesprek van een uur met de opdrachtgever. Invullen van de online vragenlijst kost ongeveer 20 minuten per deelnemer. In overleg wordt een workshop van twee dagdelen gepland. Optioneel individuele coaching van teamleden.

Wanneer: Op afspraak

Waar: Op een in overleg te bepalen locatie

Aanmelden: Gebruik het contactformulier, mail naar coaching@josewielaard.nl of bel direct met 06 42 46 57 45.